Welkom op de website van remedial teaching praktijk 'De Stap'.

Waarom remedial teaching?

Niet voor elk kind gaat het leren zonder problemen, ook al doet het nog zo zijn best. Het kind heeft moeite met lezen, rekenen, schrijven of het begrijpen van een tekst. Of het kent niet zoveel woorden als de meeste andere kinderen in de klas. Het kind voelt zich onzeker en gaat niet graag naar school. Misschien is dit thuis te merken, doordat het kind slecht slaapt, vaak buikpijn heeft, snel boos wordt of stil is.

Een remedial teacher kan dit kind helpen.
Eerst kijkt de remedial teacher naar de resultaten van het onderzoek van de school of doet zelf onderzoek. Waar liggen de problemen van het kind? Maar ook, wat kan het kind goed?
Naar aanleiding van het onderzoek wordt samen met de ouders en de leerkracht een hulpplan opgesteld. Eventueel kunnen hier ook andere deskundigen, zoals een logopedist, bij betrokken zijn.

De remedial teacher leert het kind hoe het zijn problemen moet aanpakken. Het krijgt grip op zijn problemen en leert ze stap voor stap de baas te worden. Dat geeft het kind zelfvertrouwen en betere schoolprestaties.

Remedial teaching kan buiten schooltijd gegeven worden.
In overleg met de school kan het ook tijdens schooltijd op de school zelf.


De remedial teacher overlegt regelmatig met de leerkracht en de ouders.

Remedial Teaching praktijk 'De Stap'

stap voor stap vooruit